Komunikaty

Komunikaty

Walne Zgromadzenie
14 kwietnia 2019

Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się w niedzielę, w dniu 14 kwietnia 2019 roku, o godzinie 9.00 w domku Myśliwskim.


Przypominamy o zapłacie składek.

Zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia składki dla członków Koła Łowieckiego Omulew wynoszą:

  • składka członkowska – 400 zł;
  • składka członkowska ulgowa – 200 zł;
  • składka na prace gospodarcze – 300 zł / lub odpracowanie w formie dniówek.