Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego

W dniu 16 lutego 2019 roku podczas Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego został przyjęty nowy Statut PZŁ. Najbliższy rok gospodarczy, najbliższe Walne Zgromadzenie będzie już zorganizowane z uwzględnieniem drobnych zmian, które zostały wprowadzone.

Nowe zapisy w Statucie dają nowe możliwości dla Zarządu Koła, które może oprócz skreślenia z listy koła dokonywać również wykluczenia z koła np. ze względu na niestosowanie się do uchwał organów koła. Do tej pory Zarząd Koła mógł jedynie skreślić z listy w przypadku zalegania z opłaceniem składek i innych opłat, teraz te możliwości będą inne.

Czy te nowe uprawnienia dla zarządu są potrzebne? Jeżeli zarząd nie będzie stosował ich jako formy nacisku na zwykłego myśliwego, to nikt nie musi się obawiać wykluczenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że do tej pory, aby być członkiem koła wystarczyło opłacać składki, nawet za brak wstawiennictwa na Walne Zgromadzenie nie można było usunąć członka koła. Teraz będzie wyglądać to inaczej, gdyż zaniedbywanie takich spraw może skończyć się wykluczeniem.

Comments are closed.