Aktualności

Kara grzywny za umyślne utrudnianie polowania.

Kara grzywny za umyślne utrudnianie polowania.

W ostatnich dniach w mediach obserwować możemy burzę związaną ze zmianami w Prawie Łowieckim. Konkretnie chodzi o jedno proste zdanie w brzmieniu: „umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania”. Taki punkt został dopisany w art. 51 w ust. 1. Do tej pory w tym artykule wymieniono kary, które raczej były kierowane w stosunku do myśliwych. Przepis karne informują o karze grzywny za konkretne działania osób takie jak:

 • strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań
  publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od
  zabudowań mieszkalnych,
 • wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich
  lęgowiska,
 • przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
 • niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
 • niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,
 • poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
 • wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów
  w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

… teraz został dopisany punkt o tym, że karze grzywny podlega ten, kto „umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania”.

Z tego powodu wiele środowisk podniosło lament, obwieszczając, że teraz myśliwi będą mogli wyganiać ludzi z lasu, z prywatnych pól i będą mogli wchodzić na „prywatne posesje”. Nikt nie zadał sobie trudu, aby dowiedzieć się, że na prywatnych posesjach nie można prowadzić polowania, bo zostały one wyłączone z obwodu łowieckiego. Nikt nie przeczytał, mam wrażenie, tego, że w odległości mniejszej niż 100 m od budynków mieszkalnych myśliwy nie ma prawa oddać strzału do zwierzyny. Rzetelność nakazywałaby zbadać te sprawy dogłębnie, ale dzieje się zupełnie inaczej. Bardzo niedobrze się dzieje, jeżeli jakiś poseł, wypowiadając się w ogólnopolskiej telewizji mówi, że teraz myśliwi mają prawo strzelać do „każdej zwierzyny” i „wszędzie”. Mogę wytłumaczyć to tylko w taki sposób, że w ten sposób zbija się „kapitał polityczny”.

Czy wszyscy zapominają, że myśliwi prowadzą gospodarkę łowiecką? Czy nikt nie zauważa problemów, jakie już istnieją, a mogą być jeszcze poważniejsze, z dzikami w miastach. Nikt nie zauważa problemu strat w gospodarce rolnej spowodowanej szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta dzikie?

Oczywistą sprawą jest to, że myśliwy nie jest „wrogiem zwierząt”, ani nie jest wrogiem ludzi. Większość z nas żyje w określonych społecznościach i sąsiedzi raczej nie widzą w nas morderców. Rolnicy często patrzą na nas jak na wybawienie od dzików, które niszczą im pola kukurydzy. Nie wiem ilu znalazło by się rolników, którzy wygoniliby myśliwych ze swojego pola przy wykonywaniu polowania.

W myśl nowych przepisów, Ustawa ma po prostu umożliwić myśliwym wykonywanie swoich obowiązków. Z jednej strony musimy mieć świadomość, że brak wykonania Rocznego Planu Łowieckiego może skutkować odebraniem obwodu łowieckiego, a z drugiej strony Ustawa nie dawała możliwości obronić się przez atakami „ekologów”, którzy postanowili uniemożliwić polowanie. Mam wrażenie, że z przepisu żaden myśliwy nie będzie musiał korzystać, ale ten przepis jednocześnie daje mu poczucie pewności i sprawia, że nie będzie on musiał chować się przed przeciwnikami łowiectwa, którzy nie rozumieją gospodarki łowieckiej. Być może groźba kary grzywny (według prawa do 5000 zł) skutecznie powinna odstraszyć takich „ekologów”. A prawdziwych ekologów możemy zaprosić do prac przy sadzeniu drzewek i dokarmianiu zwierzyny zimą. Sól w lizawkach trzeba uzupełniać cały rok.

Polowanie wigilijne 23 grudnia 2017

Polowanie wigilijne 23 grudnia 2017

W dniu 23 grudnia 2017 roku odbyło się w Kole Łowieckim Omulew tradycyjne polowanie wigilijne. Polowanie poprowadził kolega Jarosław Perzyna, a cały zarząd koła przygotował z tej okazji tradycyjny posiłek po polowaniu. Mieliśmy okazję zapolować na zające – jest to pierwszy raz od wielu już lat, kiedy niewielka ilość zajęcy została zaplanowania do pozyskania w Rocznym Planie Łowieckim. Możliwość takiego polowania istnieje ze względu na znaczny wzrost populacji zająca w naszym obwodzie, a to z kolei jest efektem różnych zabiegów, które mają na celu poprawienie warunków bytowania zwierzyny drobnej, a także redukcja drapieżników, a w szczególności lisów.

Jak zawsze polowanie Wigilijne to okazja, żeby spotkać się wspólnie, złożyć sobie życzenia świąteczne i porozmawiać. W tym roku również to wszystko miało miejsce. Poczęstunek został przygotowany wspólnie, wielu kolegów włączyło się w jego przygotowanie. Na szczególne podziękowania zasługują koledzy: Adam Staśkiewicz, Andrzej Ostrowski, Sławek Stodolski, Mateusz Kisiel, Andrzej Wyrębek, Jarek Perzyna i Tomasz Tomczak. Dziękujemy wszystkim kolegom myśliwym, a także nagance, która również uczestniczyła zarówno w polowaniu jak i w naszej kolacji wigilijnej.  Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z tego spotkania.

Polowanie zbiorowe 3 grudnia 2017

Polowanie zbiorowe 3 grudnia 2017

W niedzielę 3 grudnia 2017 roku odbyło się polowanie zbiorowe. Polowanie prowadził kolega Łowczy Sławomir Stodolski. W polowaniu brali udział myśliwi z naszego koła, zaproszeni goście i grupa zaprzyjaźnionych kolegów, która pełniła rolę naganki. Kolega Prezes Adam Staśkiewicz rozwoził nagankę a grupa myśliwych poruszała się własnymi samochodami. Dziękujemy również koledze Sławkowi za przygotowanie pysznej zupy fasolowej, którą podczas przerwy zjedliśmy ze smakiem. Dziękujemy wszystkim za udział w polowaniu. Wrażeń mieliśmy sporo, zwierzyny również.

Po śnieżycach brakowało prądu

Po śnieżycach brakowało prądu

W całym regionie brakowało prądu z powodu śnieżycy. Identyczna sytuacja dotknęła również nasz domek myśliwski, w którym chcieliśmy się spotkać, aby omówić sprawy i przygotować się na najbliższe polowanie zbiorowe. Takie spotkanie to zawsze okazja również do tego, aby skorzystać z atmosfery i zjeść kolację z kolegami.

 

Wysokość składki PZŁ na rok 2018 – Ostrołęka

Wysokość składki PZŁ na rok 2018 – Ostrołęka

Członkowie Koła Łowieckiego zobowiązani są do wpłaty składki członkowskiej na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego najdalej do 28.12.2017  roku. Wpłaty składki mogą być realizowane bezpośrednio na konto Zarządu Okręgowego PZŁ Ostrołęka. W tytule przelewu warto wpisać imię i nazwisko myśliwego oraz dopisek „Składka PZŁ na rok 2018„.

Jaka jest wysokość składki PZŁ na rok 2018?

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ZO PZŁ w Ostrołęce składki na rok  2018 przedstawiają się następująco:

 • składka normalna PZŁ – 357 zł, w tym wliczone jest ubezpieczenie 37 zł (sama składka 320 zł);
 • składka ulgowa PZŁ – 197 zł, w tym wliczone jest ubezpieczenie 37 zł (sama składka 160 zł);

O wysokości składki PZŁ mówi Uchwała NR 35/2017 Naczelnej Rady Łowieckiej, która została podjęta dnia 05.09.2017 roku.

Nieopłacenie składki w/w terminie może skutkować usunięciem myśliwego z PZŁ.

Dane potrzebne do wpłaty:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Ostrołęce
Nr konta: 84 2030 0045 1110 0000 0083 3860

Zniszczenie ambony „szóstki”.

Zniszczenie ambony „szóstki”.

W ubiegłym tygodniu miało miejsce przykre dla naszego koła zdarzenie. Od jakiegoś czasu obserwowaliśmy fakt, iż ktoś kręci się przy tej ambonie. Koledzy znajdowali puszki i butelki po alkoholu. W poprzednim tygodniu ktoś przewrócił tą ambonę.

Grupa kolegów w sobotę 25.11.2017 roku ustawili ją na nową, ale warto przypomnieć jak ona powstawała wiele lat temu.

Historia ambony „na posadzie”.

Historia ambony „na posadzie”.

Możemy wspominać 2012 rok, kiedy to powstała ambona „Na posadzie”. Pełna nazwa tej ambony to „Na posadzie Kozerskiego”. Miejsce ustawienia, jak dobrze pamiętam zaplanował kol. Sławek z uzgodnieniem z Leśniczym, kolegą Henrykiem. Jest to bardzo piękne miejsce i wielu kolegów przeżywały w tym miejscu wspaniałe przygody. Warto przypomnieć jak ona powstawała.

Przygotowania do zimy w Kole Omulew

Przygotowania do zimy w Kole Omulew

26 listopada 2017 – Trzeba przygotować łowisko do zimy.

Koledzy myśliwi rozwożą buraki cukrowe do paśników i na karmowiska. Buraki cukrowe to bardzo dobra karma soczysta, która wytrzymuje duże mrozy. Sprawdzone rozwiązane, które stosujemy od kilku lat.

Za nami polowanie Hubertowskie 2017

Za nami polowanie Hubertowskie 2017

Za nami już polowanie Hubertowskie. W tym roku, po raz pierwszy w naszym kole polowaliśmy z ambon, które zostały wykonane przez kolegów myśliwych w ramach prac gospodarczych. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania. Zapraszamy do zobaczenia zdjęć.

Polowanie Hubertowskie

Nowa strona Koła Łowieckiego Omulew

Nowa strona Koła Łowieckiego Omulew

Mam świadomość, że długo czekaliśmy na ten moment, aż pojawi się nowa strona naszego koła. Teraz już można powiedzieć, że jest, będzie się rozwijać. Potrzeba było znaleźć sponsora, który w dalszym ciągu będzie chciał opłacać domenę i miejsce na serwerze. To wszystko będzie dla naszego koła bezpłatne w zamian za reklamę, która będzie publikowana na naszej stronie. W ten sposób zaoszczędzamy ponad 250 zł rocznie.

Jak możemy zauważyć na stronie został utworzony dział Aktualności, dział z Ogłoszeniami, gdzie będziemy mogli znaleźć najważniejsze informacje dotyczące członków naszego koła. Postaramy się w niedługim czasie uzupełnić również Galerię, w której znajdziemy zarówno aktualne zdjęcia, jak również te starsze.

Zapraszamy do lektury i korzystania z naszej strony. Zachęcamy również do śledzenia naszego koła w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/koloomulew/